Giám định hài cốt


XÉT NGHIỆM ADN GIÁM ĐỊNH HÀI CỐT 
Phân tích ADN ti thể 
Độ chính xác 99,99998%.

Thời gian trả kết quả 1 tuần 2 tuần 4 tuần
Chi phí cho 1 mẫu hài cốt và 1 mẫu đối chứng (VND) 11 triệu 9 triệu 7 triệu
Thêm 1 mẫu hài cốt (VND) 6 triệu 6 triệu 6 triệu


Lưu ý :
- Bảng giá được áp dụng từ 15.6.2017 cho đến khi có văn bản khác thay thế.
- Đối với Giám định hài cốt liệt sỹ trường hợp không lên kết quả khách hàng phải chịu 1 khoản phí 4 triệu/vụ ( bao gồm 1 mẫu người thân và 1 mẫu hài cốt ).