Làm thẻ ADN cá nhân


XÉT NGHIỆM LẢM HỒ SƠ THẺ ADN CÁ NHÂN
Làm thẻ hồ sơ ADN 24 loci

Thời gian trả kết quả 6 giờ 1 ngày 4 ngày
Chi phí (VND) 5 triệu 4 triệu 2,5 triệu

Lưu ý :
- Bảng giá được áp dụng từ 15.6.2017 cho đến khi có văn bản khác thay thế.
- Nếu quý khách làm thẻ hồ sơ ADN cùng với phân tích ADN nhằm xác định quan hệ huyết thống thì lệ phí làm thẻ sẽ là 500.000VND