Xét nghiệm sàng lọc và chẩn đoán trước sinh không xâm lấn - NIPT

Xét nghiệm NIPT là xét nghiệm phát hiện sớm các trường hợp thai nhi có nguy cơ cao bị các bệnh liên quan đến lệch bội nhiễm sắt thể số: 21 (hội chứng Down), 18 (hội chứng Edwards), 13 (hội chứng Patau), giới tính và một số bệnh vi mất đoạn NST. Xét nghiệm này là một xét nghiệm không xâm lấn và không ảnh hưởng đến thai nhi vì chỉ cần lấy 7 – 10ml máu tĩnh mạch người mẹ.

Tên xét nghiệm

Loại mẫu Thời gian trả kết quả Chi phí

GÓI 1: NIPT - ILLUMINA CƠ BẢN 

- Phát hiện lệch bội 3 nhiễm sắc thể phổ biến 13, 18, 21 liên quan đến 3 hội chứng bệnh di truyền PATAU (13), EDWARD (18), DOWN (21)

- Phát hiện lệch bội nhiễm sắc thể giới tính liên quan đến 4 hội chứng bệnh di truyền TURNER

10ml máu tĩnh mạch của thai phụ ở tuần thứ 10 trở đi 7-10 ngày 11,5 triệu

GÓI 2: NIPT - ILLUMINA MỞ RỘNG  

10ml máu tĩnh mạch của thai phụ ở tuần thứ 10 trở đi 7-10 ngày 17,3 triệu