Bài Viết

GENTIS TÀI TRỢ HỘI NGHỊ HỆ GEN HỌC LÂM SÀNG CÁC BỆNH DI TRUYỀN HIẾM GẶP VÀ CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN TRONG Y SINH

Vào ngày 10/11 vừa qua, Trường Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện ĐH Y Hà Nội đã tổ chức thành công "Hội nghị hệ gen học lâm sàng các bệnh di truyền hiếm gặp và công nghệ tiên tiến trong Y sinh" và GENTIS vinh dự được trở thành nhà tài trợ chính cho hội nghị lần này. 

Pages